دانلود بررسی سبک ها و روش های مدیریت در معادن

دانلود بررسی سبک ها و روش های مدیریت در معادن

8,000 تومان

بررسی سبک ها و روش های مدیریت در معادن که مربوط به رشته معدن و مدیریت می باشد.

این فایل به صورت word بوده و 110 صفحه می باشد.

توضیحات

فهرست مطالب ارائه شده 

فصل اول : سبكها و روشهاي مديريت در معدن

فصل دوم : نوآوري و اهميت آن در مديريت معادن

فصل سوم : نقش مديران و مديريت در معدن

فصل چهارم : مديريت بهره وري در سطح مؤسسات

فصل پنجم : مديريت بر مبناي هدف

فصل ششم : بهره وري و شاخص هاي مهم در اندازه گيري آن

فصل هفتم : منابع و مراجع

 

مشخصات

حجم : ۴۴۵ کیلو بایت

نوع فایل : Word

توجه : محصول بدون هرگونه آرم و علائمی می باشد.