دانلود شبیه سازی سیستم بار ثابت با پیکربندی های مختلف با استفاده از نرم افزار PSCAD

دانلود شبیه سازی سیستم بار ثابت با پیکربندی های مختلف با استفاده از نرم افزار PSCAD

10,000 تومان

این فایل شبیه سازی سیستم بار ثابت با پیکربندی های مختلف با استفاده از نرم افزار PSCAD می باشد.

توضیحات

این پروژه کاربرد مولفه بار ثابت در پیکربندی های مختلف رانشان می دهد. فرکانس و ولتاژ سیستم برحسب زمان بطور سیسنوسی بین ۹۵% تا ۱۰۵% تغییر می کند.

 

مشخصات

حجم : ۰٫۹۷ مگابایت

نوع فایل : .psc

توجه : محصول بدون هرگونه آرم و علائمی می باشد.