دانلود شبیه سازی فیلتر کالمن استاندارد ۱D با استفاده از برنامه و مدل سیمولینک متلب

دانلود شبیه سازی فیلتر کالمن استاندارد ۱D با استفاده از برنامه و مدل سیمولینک متلب

18,000 تومان

این فایل شبیه سازی فیلتر کالمن استاندارد 1D با استفاده از برنامه و مدل سیمولینک متلب می باشد.

توضیحات

فیلتر کلمن ۱D و دو آزمون :

[Y,P,K]=Kalman1D(X,Q)

ورودی :

X : noisy measurment.
Q : process noise variance.
Y : estimated state.
P : error variance.
K : Gain.
R : noise measurement, set to R=0.05

آزمون اول :

function 1 :x1=(4*sin(t./10)).*exp(-inv(200).*t)+W1;
function 2 :x2=0.5*square(pi*t/20)+w2;
w1,w2 ~N(m,v).

آزمون دوم :

مدل سیمولینک : ۱۰ ثانیه شبیه سازی موج سینوسی نویزدار DSP

مشخصات

حجم : ۴۰ کیلو بایت

نوع فایل : .mdl

توجه : محصول بدون هرگونه آرم و علائمی می باشد.