دانلود شبیه سازی موتور القایی قفس سنجابی سه فاز با متلب

دانلود شبیه سازی موتور القایی قفس سنجابی سه فاز با متلب

17,000 تومان

این فایل مدل سازی موتور القایی قفسه سنجابی سه فاز توسط نرم افزار متلب می باشد.

توضیحات

در این شبیه سازی با استفاده از مدل (d,q) در قالب مرجع همزمانی حالت گذرای موتور القایی ، بررسی شده است.

پارامترها نیز با متغیرهای (a,b,c) مطابقت دارند.

تحلیل گذرای مناسب  با مقایسه نتایج بدست آمده از (a,b,c) و (d,q) در قالب مرجع همزمان و ثابت انجام شده است.

 

مشخصات

حجم : ۱۱۳ کیلو بایت

نوع فایل : .mdl

توجه : محصول بدون هرگونه آرم و علائمی می باشد.